Ikviens bērns ir pelnījis justies pasargāts un pieņemts!

Piedalies un palīdzi skolām kļūt drošam un cieņpilnām!

„Latvijas vecāku foruma” dalīborganizācijas “Izglītība un atbalsts Latvijas vecākiem” un “Vecāki par izglītību” sadarbībā ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju  rīko konferenci Latvijas vecākiem un citiem interesentiem par drošas skolas veidošanas iespējām ar vietējo uz ārvalstu speciālistu dalību.

2.-3.novembrī 10:00-16:00

Konference “Risinājumi drošām skolām”

 Swedbank konferenču zālēs,

Saules akmenī, Balasta dambī 1a, Rīgā

 

Konferences mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes, kas palīdzēs parūpēties par bērnu drošību un labklājību skolā, kā arī efektīvi piedalīties drošas skolas plāna izveidē un īstenošanā skolā.

Konferencē jūs uzzināsiet

Kā vecāki var līdzdarboties, lai radītu vidi sava bērna skolā, kur nav vietas vardarbībai, kur izturās ar cieņu, nevis izsmej un pazemo?

Kādi ir efektīvi, pētījumos balstīti risinājumi vardarbības novēršanai pasaulē?

Kādi resursi un atbalsts pieejams Latvijā? Kur saņemt bezmaksas profesionālu palīdzību?

Kāda ir labā prakse, risinājumi, kas īstenoti un strādā Latvijas skolās?

Atkarību veidošanās iemesli un kā pasargāt bērnus no tām?

Kā parūpēties par bērnu drošību internetā?

2.novembrī pašmāju speciālisti iepazīstinās dalībniekus ar Latvijā pieejamajiem resursiem un risinājumiem, profesionāļu atbalsta iespējām veidojot drošu vidi jūsu skolā. Vieslektori stāstīs par jaunākajos pētījumos balstītiem un praksē pārbaudītiem risinājumiem Somija un Zviedrijā.

Konferences moderātore: Daina Jāņkalne.

Dalība konferencē 2.novembrī ir bez maksas.

3.novembrī notiks padziļināti vieslektoru semināri par rīkiem un  metodēm drošu skolu veidošanai.

Dalībai semināros 3.novembrī noteiktā dalības maksa ar semināru organizēšanu un vieslektoru dalību saistīto izdevumu segšanai- 10,-Ls.

Konferences un semināra laikā būs pieejamas bezmaksas kafijas pauzes. Diemžēl pusdienas konferences organizētāji nevar piedāvāt.

Saules akmens 1.stāvā darbojas ēdnīca.

Reģistrācija dalībai konferencē un semināros- līdz 31.oktobrim.

2.novembra dienas kārtība.

3.novembra dienas kārtība.

 Reģistrācija dalībai forumā.

Konferences atbalstītāji

Konferences norise iespējama pateicoties “Latvijas vecāku foruma” dalīborganizāciju “Izglītība un atbalsts Latvijas vecākiem” un “Vecāki par izglītību” daudzu mēnešu brīvprātīgam darbam.

Paldies par nesavtīgu atbalstu un līdzdalību konferences tapšanā un norisē modrātorei Dainai Jāņkalnei, Jurim Jerumam un Dacei Siliņai un citiem brīvprātīgajiem

Paldies centra “Dardedze” prevencijas centra vadītājai Agnesei Sladzevskai un centra speciālistēm Ilzei Zariņai un Dainai Dziļumai par atbalstu un līdzdalību izdales materiālu izstrādē!

Īpaša pateicība Swedbank Sponsorēšanas speciālistei Dacei Ozoliņai par atsaucību, iniciatīvu un radošumu rodot resursus un sniedzot atbalstu konferences komandai!

 

Informatīvie atbalstītaji

Paldies Annijai Goldbergai no “Dizaina Brīvzonas” par brīnišķīgo logo!