Konfliktu risināšanas prasmes

Piedāvātais trīs nodarbību cikla seminārs varētu būt noderīgs, ja atpazīstat, ka uz Jums attiecas kāds no šiem apgalvojumiem:

jūtat, ka savi un citu cilvēku konflikti paņem pārāk daudz jūsu laika un enerģijas,
konfliktu situācijās jūtaties iztukšots, sastindzis vai bezpalīdzīgs,
cenšaties izvairīties no jebkāda veida strīdiem un esat gatavi piekāpties pat tad, ja tas ir pretrunā ar jūsu interesēm un vērtībām,
konfliktsituācijās varat panākat savu, bet jūtat, ka trūkst saiknes un cieš jūsu attiecības ar citiem cilvēkiem,
vēlaties labāk iepazīt sevi un atrast veidu, kā arī bērniem iemācīt atrisināt konfliktus, nezaudējot cieņu pret sevi un citiem.
Konflikti ir neizbēgama cilvēku dzīves daļa, ko vērojam vai paši piedzīvojam ģimenē, darbā, sabiedrībā un, protams, bažīgi raugāmies uz konfliktiem valstu un atšķirīgu kultūru starpā.

Salīdzinoši reti uztveram strīdus un konfliktus kā labu iemeslu pārmaiņām un iespēju kaut ko mainīt, sakārtot vai radīt no jauna. Biežāk tie mēdz radīt daudz neērtību, izraisa nepatīkamus brīžus, sāpes un ciešanas. Tādēļ šķiet tik dabiska un saprotama vēlēšanās izvairīties no strīdiem, tiešām un atklātām sarunām, kas varētu novest pie konfrontācijas. Reizēm, gluži pretēji, liekas, ka vienkāršāk un vieglāk ir izmantot savu varu un ietekmi, lai panāktu sev vēlamo rezultātu, netērējot spēkus pārrunām un diskusijām ar otru, jo nav taču iespējams, lai visiem būtu labi.

Tomēr, ja atceraties izjūtas pēc veiksmīgi atrisināta konflikta, varbūt atpazīstat atvieglojumu, mieru, prieku, gandarījumu vai brīvību, kas dod jaunu enerģiju un pārliecību par sevi. Un, ja strīds atrisināts tādējādi, ka abi jūtas uzklausīti un saprasti, ja rezultāts apmierina abas puses, tad, iespējams, esat izjutuši, ka attiecības ir uzlabojušās, kļuvušas dziļākas, patiesākas. Vai varētu būt, ka konfliktiem un strīdiem mūsu dzīvē ir kāds pozitīvais nolūks?

Ticu, ka iespējams tikt galā un pārvarēt trauksmi un negatīvās izjūtas, kas saistītas ar dažādu strīdu situācijām. Bieži vien tam palīdz prasme atpazīt konfliktu veidus un cēloņus, izpratne par savu reakciju un uzvedību konfliktā, kā arī spēja ieraudzīt, kādu vajadzību apmierināšanai kalpo konkrētais konflikts.

Seminārā runāsim par to, kā izkāpt no konfliktu lamatām, kā novērot, izpētīt un iepazīt sevi un rast risinājumus savām tipiskajām konfliktu situācijām.

Semināra galvenās tēmas:

Konfliktu veidi, cēloņi, dinamika un attīstība
Konfliktu risināšanas stratēģijas
Komunikācijas nozīme konfliktu radīšanā un risināšanā

Apmācību forma:

Nodarbību laikā: Lekcija, diskusijas, pašrefleksijas uzdevumi, praktiski vingrinājumi un prasmju treniņi

Starp nodarbībām: Izpēte, novērošana un apgūto prasmju nostiprināšanas uzdevumi