Pozitīvas disciplinēšanas metodes

Vārds disciplīna cēlies no vārda “mācīties”. Lai arī parasti mācīšanās saistās ar burtu, skaitļu un citu zināšanu apguvi, vecāki ik dienas bērnam māca visdažādākas dzīves prasmes, piemēram, rūpēties par savu fizisko ķermeni lietojot veselīgu pārtiku un vakarā iztīrot zobus, rēķināties ar citu vajadzībām un risināt domstarpības bez sišanas un kliegšanas, neskriet uz ielas mašīnām zem riteņiem un tamlīdzīgi. Mācīšana caur personīgo piemēru un arī sarunām ir viena no būtiskām vecāku lomām.

Šajā seminārā izzinām, kā disciplinēt jeb mācīt bērnu pozitīvi un cieņpilni.

Disciplinēšana palīdz bērnam attīstīt pašregulāciju un citas prasmes, piemēram, spēju rēķināties ar citu cilvēku viedokli un vajadzībām, sadzīvot ar ne tik tīkamām emocijām kā vilšanās un dusmas un pašam nospraust veselīgas robežas. Tomēr robežu un disciplinēšanas jautājums var būt ļoti mulsinošs! Īpaši tad, ja paši neesam piedzīvojuši, ka robežas var tikt noteiktas mīloši un cieņpilni.

Visi bērni reizi pa reizei uzvedās nepieņemami un visi vecāki reizēm domā- kā būtu labāk reaģēt šādā situācijā?

Daži vecāki atbalsta stingru disciplīnu, jo uzskata, ka tad bērni būs paklausīgāki, izaugs par “labiem cilvēkiem”, bet bez tās- būs “neaudzināti” un nepieklājīgi. Pētījumu liecina, ka skarba disciplīna sagrauj bērnu pašvērtējumu, padara jūtīgākus, mazina gatavību sadarboties, kā rezultātā bērni ir neklausīgāki, agresīvāki un biežāk jāsoda.

Citi vecāki uzskata, ka bērnu nevajag disciplinēt, jo vēlas izvairīties no konfliktiem, dusmu lēkmēm, vai arī baidās sagraut bērna pārliecību par sevi, vēlas izvairīties no skarbas bezierunu disciplinēšanas, ko piedzīvojuši paši. Jau atkal nav labi! Ir zināms, ka pielaidīgs audzināšanas stils dod mazāk iespēju attīstīt pašregulācijas spējas, spēju izturēt mazāk tīkamas emocijas kā skumjas, vilšanās, rēķināties ar citiem un cieņpilni aizstāvēt savas robežas.

Nereti vecāki apvieno abas pieejas- ir pielaidīgi tik ilgi, kamēr vairs nevar izturēt un tad “sadod pa ausīm”.

Seminārā runāsim par vidusceļu- cieņpilni un konsekventi uzstādītām robežām, kas veicinas bērna pašregulācijas attīstību.

Semināra galvenās tēmas:

Disciplinēšanas paņēmieni, kas atbalsta pašregulācijas (un sirdsapziņas) attīstību
Kā stiprināt bērna vēlmi ar jums sadarboties, rēķināties ar prasībām
Kā reaģēt, kad bērns pārkāpis robežas
Apzināta audzināšana- sava esošā un vēlamā audzināšanas stila apzināšana
Bērna uzvedības analīze
Apmācību forma:

Teoriju izzināsim caur piemēriem un situāciju analīzi

Prasmju treniņš nodarbību laikā

Uzvedības eksperimenti mājās, lai apgūtu jaunas prasmes, atgriezeniskā saite un atbalsts no apmācību vadītāja.

Apmācību struktūra: 3 nodarbības, katras nodarbības ilgums 2,5 h.

Cena par 3 nodarbību apmācību ciklu vienam dalībniekiem: 50 eur.

Apmācības vada Mg.psych. Kristīne Dūdiņa.

Kristīne Dūdiņa ir klīniskā psiholoģe, psiholoģijas doktora zinātniskā grāda kandidāte, kognitīvi biheiviorāla terapeite apmācībā. Viņa konsultē bērnus un pusaudžus, kam ir emocionālas vai uzvedības grūtības, un viņu vecākus veselības centrā “Vivendi” un Rīgas domes bērnu un jauniešu centra iestādēs. Vada apmācības vecākiem un speciālistiem par bērnu un pusaudžu psihiskās veselības jautājumiem.